זן

בדף זה יופיע מידע על זן ועל ספרי זן

מספר
Book ID
כותרת
Title
מחבר
Author
מתרגם
Translator
עורך
Editor
מוציא לאור
Publisher Name
הערות
Notes
Book IDTitleAuthorTranslatorEditorPublisher NameNotes
1Dropping Ashes on the BuddhaSeung SanStephan MitchellGrove Weidenfeld
2Essential ZenKazuaki Tanahashi & Tensho David SchneiderCastle Books
3The blue cliff RecordThomas And J.C. ClearyShambhala
4The gateless gate
5Zen Mind, Beginner's MindShunriu SuzukiWeathermill
6104 סיפורי זןמאיר לירזהוצאת לירז
7איש מחפש פרגואו אןדן דאור ויעקב רזמודן הוצאת ספרים
8בודהאמייקל קאריתרסעודד דגןדביר
9בודהיזם - יסודות, הבהרות והבנהג'ון סנגלינגשרונה נוריעופרים הוצאה לאור
10השער ללא שערוו-מן הואי-קאילאנגלית: אייצ'י שימומיסה
מאנגלית לעברית: חיים ניסני
חיים ניסניEPUB Ebook
11חכמת זןדוד שחרהדר הוצאת ספריםכולל גם את "השער ללא שער" ו"עשרה שוורים"
12ספר הזן של ג'ושויואל הופמןבבל
13Zen Flesh, Zen BonesPaul Reps and Nyogen SenzakiShambhalaContains:
101 Zen Stories
The Gateless Gate
10 Bulls, and more
14זן, מקורות ושיחות על מדיטצית זן ותרגולהד.ט. סוזוקי ושונריו סוזוקיס. עלי
שאול שילו
גילה ברגיל
אלישע בן מרדכיאסטרולוגכולל:
מקורות ושיחות
מבוא לזן בודהיזם
תודעת זן, תודעת המשתמש
15קול היד האחתדרור בורשטייןיואל הופמןכתר ספרים
16דרך הזןאלן ווטסאהוד תגריחרגול
עם עובד
17טאואיזםמרטין פאלמרשרונה גוריעפרים הוצאה לאור
18הדרך אל החירותהדלאי לאמה של טיבט
טנזין גיאצו
גילה פנפילמודן הוצאה לאור
19זן באמנות הקשתאויגן הריגלצבי ארדדביר הוצאה לאור
20זן ואמנות אחזקת האופנוערוברט מ. פירסיגיהודה רגביםהצאתו זמורה ביתןספר שדן במושג האיכות והקשר שלו לתורות חיים