קריאת הפרק הראשון

קואן 1 – כלבו של ג'ושו

נזיר שאל את ג'ושו: "האם יש לכלב טבע-בודהא?"

ענה ג'ושו: "מו." (מו הוא הסימן הסיני המציין שלילה, ופירושו 'מאומה', 'לא', או 'אַיִן'.)

הערת מומון:

כדי לממש זן עליכם לעבור דרך מחסום שהוצב על ידי אבות הזן. כדי להגיע אל מסתרי מודעותכם עליכם לעקור משורש את כל דרכי פעולת מחשבתכם היומיומית. אם לא תחצו את המחסומים, ואף לא תעקרו משורש את כל דרכי פעולת מחשבתכם היומיומית, כל מה שתעשו וכל מה שתחשבו יהיה תסבוכת הרוח. אם כן, מהם המחסומים? מילה אחת זו, מו, היא המחסום היחיד.

לכן, נקרא המחסום בשם 'השער ללא שער' של הזן. העובר דרכו יפגוש בג'ושו פנים אל פנים וגם יראה איתו עין בעין, ישמע איתו אוזן באוזן, ויחד יפסעו במשעול הארוך של האבות. האין זה דבר נעים לעשותו?

האם תרצו לחצות מחסום זה? אם כן, התרכזו בכל מאודכם, בכל רמ"ח איבריכם, בכל נקבוביות עורכם, בשאלה זו: מה זה מו;

הגו בה יום וליל. ללא הרף, החזיקוה לנגד עיניכם.

אין פירושה מאומה, וגם לא המילה היחסית 'לא' של 'קיים' ו'לא קיים'. הדבר משול להכנסת כדור מתכת לוהט לפיכם, שאינכם יכולים לבלוע או לפלוט.

או אז, יושלך כל הידע חסר הערך שרכשתם בחריצות עד רגע זה. כפרי המבשיל בעונתו, יתמזגו הפנימיות והחיצוניות שלכם מעצמן לאחד. הדבר משול לאדם חרש שחלם חלום. הוא יודע עליו לבטח, אך אינו יכול לספרו.

ואכן, קליפת האגו שלכם מתרסקת לפתע, ביכלתכם להניע שמיים וארץ. בדומה לכך שאילו הייתם משיגים חרב גדולה של מצביא, לו פגשתם בבודהא הייתם הורגים אותו.

ולו פגשתם בחכם זן? הייתם הורגים גם אותו. בעמדכם על סף חיים ומוות, אתם חפשיים לחלוטין. אתם יכולים לחדור לכל עולם כמו לו היה מגרש המשחקים שלכם. כיצד להתרכז ב'מו' הזה? רכזו בו כל טיפה מהאנרגיה שלכם, בלי להרפות, ואז יאיר לפיד האמת את היקום כולו.

האם יש לכלב טבע בודהא?
זהו עניין של חיים ומות.

אם אתם תוהים אם יש לכלב או שאין לו,
אתם מאבדים לבטח את גופכם וחייכם.